Register now

19 September 13:00 - 17:00NAV

Vad innebär ett hållbart liv och arbetsliv i en föränderlig värld?

Har du reflekterat över vad som fungerar för dig? Vad skulle du vilja lämna bakom dig vad gäller normer och invanda mönster hemma, på fritiden eller på arbetsplatsen?

Investera din tid i en eftermiddag med föreläsning och ett Warm Data Lab som syftar till att ge dig intressanta och viktiga insikter samt en hel del nya perspektiv. En ökad förståelse för varandra kan ge dig lust och kraft att börja förändra det som behövs, kanske byta riktning i livet eller bara göra annorlunda. 

Hur vet du vad som skulle kunna vara ett hållbart liv och arbetsliv för dig? Ta chansen att vara med denna eftermiddag för ny förståelse och andra aspekter på svåra frågor. 

KOSTNADSFRITT. Obligatorisk anmälan då antalet platser är begränsat. Avgift utgår med 200 kronor vid utebliven avanmälan. 

Mer info: http://www.letthecatout.se/let... 

NÄR: Onsdagen den 19 september 2018
KLOCKAN: 13:00-17:00
PLATS: NAV Sweden, Sickla Industriväg 6C, plan 6, Nacka

Fika finns att köpa på plats.

Aktivitetsramarna hålls samman av Nina Pada och Christina Skoglund från Let The Cat Out, och utgörs av föreläsningar varvat med ett Warm Data Lab som erbjuder ett effektivt arbetssätt för att närma sig s.k ”wicked problems” och dilemman.

Missa inte detta! Antalet platser är begränsat så säkra din plats redan idag.

Allt du behöver veta

NÄR: Onsdagen den 19 september 2018

KLOCKAN: 13:00-17:00

PLATS: NAV Sweden, Sickla Industriväg 6C, plan 6, Nacka

Register now

Organized by

Let The Cat Outchristina.skoglund@letthecatout.com

Let The Cat Out är ett ekosystem bestående av kloka och färgstarka individer och medarbetare, våra Interrelatives, som alla delar uppfattningen om att morgondagens utmaningar inte går att lösa med befintligt mindset. Våra medarbetare åstadkommer kraftfulla resultatgenombrott genom beteendeförändringar på individ-, grupp- och verksamhetsnivå.

Vi arbetar utifrån systemisk bidragsförståelse vilket innebär hänsyn till, och ödmjukhet inför, den komplexitet som utgör den värld vi alla lever och verkar i. Vi bidrar med ett metaperspektiv på det område som avgränsas och adderar information och fler perspektiv för att bidra till uppkomst av nya mönster – för innovation, utveckling och förändring.